Hệ thống quản lý của chúng tôi xử lý và sử dụng chuyên nghiệp của các cơ sở giao thông vận tải đa phương thức đảm bảo trên toàn thế giới mà khách hàng của chúng tôi sẽ được khen thưởng với chất lượng cao nhất từ các dịch vụ sau
Không khí & Dịch vụ vận tải biển


• dịch vụ LCL trực tiếp cho TP Hồ Chí Minh - Hà Nội
• dịch vụ LCL trực tiếp cho TP Hồ Chí Minh - Surabaya
• dịch vụ LCL trực tiếp cho TP Hồ Chí Minh - Nhava Sheva
• Nhà điều hành N.V.O.C.C .
• Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế và điều hòa nhiệt .
• Kho bãi , hàng đóng gói với tiêu chuẩn quốc tế , phân phối .

Thủ tục hải quan và dịch vụ giao nhận khác
• giải phóng mặt bằng tùy chỉnh .
• Các dịch vụ cửa hàng , hàng di chuyển ( hộ gia đình) , hàng dự án . Hiện cửa dịch vụ cửa .
• FCL & LCL gom bằng đường biển và không khí .
• Đại lý tàu biển .
• Bảo hiểm hàng hải .
• Vận chuyển và các điều khoản Inco tư vấn.

Please complete this form

OpenID login
If you had Google or Yahoo's account,
you can click this picture below to login
GoogleGoogle YahooYahoo MyopenidMyopenid
 

Sales Manager
Sales Executive
Sales Executive
Sales Executive